Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

 • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
 • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Naše
obecÚdaje o obci

ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU A KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Obecní úřad Křenice
K Návsi 8
250 84 Křenice
Praha-východ

ELEKTRONICKÉ ADRESY

ID datové schránkyf43avdw
e-mailinfo@obec-krenice.cz
e-podatelnaepodatelna@obec-krenice.cz
podatelnapodatelna@obec-krenice.cz
dotazy k provozu podatelnyadmin@obec-krenice.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY – www.obec-krenice.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE OÚ

Číslo účtu: 24523201/0100 Komerční banka, a.s.
IČ: 00640182
DIČ: není plátcem DPH

Zastupitelstvo


Miloš Princlstarosta
Vladislav Janoušekzástupce starosty
Ing.Václav Růžička zástupce starosty
Josef Tvrdík 
Radek Hodač 
Ing. Jiří Svoboda 
Václav Frýbert 
Historie
 • Název obce vznikl z původního názvu chřenná – křenná ves (lidově ta Křenice, do Křenice, v Křenici, křenickej atd.).
 • Prvním známým majitelem vsi byl pražský měšťan Henslin
 • Další majitelé se velmi často střídali, pro zajímavost uveďme snad jen (Vchynské ze Vchynic, Smiřické ze Smiřic, Skalské z Dubu, Zajíčky z Křenic)
 • Roku 1613 na Chřenicích zemřel rytíř Daniel Skalský z Dubu.
 • Křenice patřila k uhříněveskému panství.
 • Rozvoj vsi v 19. století zachycuje mapa stabilního katastru z roku 1842, kde je patrná uzavírající se zástavba statků kolem dnešní návsi.
 • V roce 1936 byla v obci založena tělovýchovná jednota Sokol, která funguje až do současnosti.
Pamětihodnosti
 • Nejstarší dochovanou památkou obce je zvon z roku 1747 od Jana Horálka (původně byl asi umístěný na dřevěné zvonici, ta současná, kamenná pochází z přelomu 19. a 20. století.)
 • Vedle zvonice stojí poutní kříž na soklu z roku 1841 (kříž samotný s ukřižovaným Ježíšem a Pannou Marií pochází ze hřbitovního kříže a je podstatně mladší).
 • Pomník padlým z dvacátých let dvacátého století připomíná jedenáct křenických rodáků padlých v první světové válce. (V horní části byla dodatečně připevněna deska na památku dalšího rodáka Dr. Josefa Kratochvíla, který byl popraven nacisty.)
 • Tvrz stávala do roku 1650 v prostoru bývalého panského hospodářského dvora a jiné stopy po ní nejsou.
 • Z barokního špýcharu z roku 1780 stojí už jen obvodové zdivo.
 • V poměrně dobrém stavu je už jen budova bývalého kravína z roku 1875 vyzděná z kyklopského žulového zdiva.
Zastupitelstvo


Miloš Princlstarosta
Ladislav Roškotazástupce starosty
Vladislav Janoušekzástupce starosty
Ivanka Bednaříková 
Vladimír Valtr 
Josef Tvrdík 
Josef Chejn 
Povinné informace dle zákona 106/1999sb.

Poskytování informací dle zákona č. 106-1999 Sb.

© 2012 - 2023 obeckrenice.eu | webdesign eLoading