Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deskaMŠ - Příspěvek na docházku dětí do nestátních předškolních zařízení pro školní rok 2021/2022

Datum vyvěšení: 22.07.2021

Průvodní text ke zprávě:
Obec Křenice bude poskytovat ve školním roce 2021/2022 účelový příspěvek na docházku dětí do předškolních zařízení, která nejsou zřízena městem nebo obcí. Výše tohoto příspěvku činí 1.650,- Kč/měsíc/dítě. Nárok na tento účelový příspěvek mají všechny děti, resp. rodiče, kteří splní podmínky viz příloha.


Přiložený soubor: azadost_prispevek_ms_2021_2022_podminkami_web.pdf 


zpět

Veřejná vyhláška U 1365/08 a 1367/08

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avyhlaska_18.7._3_.pdf 


zpět

Veřejná vyhláška Z 3416/24 a Z 3419/24

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avyhlaska_18.7._2_.pdf 


zpět

Veřejná vyhláška Z 3107/10

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avyhlaska_18.7..pdf 


zpět

Autobusové zastávky "V Polníku"

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Průvodní text ke zprávě:
Po všech zdlouhavých peripetiích, změnách a vynucených úpravách projektu bylo dnešního dne OÚ Křenice doručeno stavební povolení na výstavbu autobusových zastávek "V Polníku". Samotné realizaci tak již nic nebude bránit a tato začne v rychlém sledu po výběru dodavatelské firmy. Vizualizaci zastávek V Polníku naleznete v přiloženém souboru. Pro úplnost uvádíme aktuální informace k projektu autobusových zastávek v lokalitě "Na Kukli" - zde se nám podařilo zvrátit negativní stanovisko společnosti ČEZ a jejich požadavek na přeložení kabelového vedení VN ( v opačném případě by se totiž sama realizace posunula nejméně o rok a současně s tímto by i výrazně stouply náklady realizace s přeložkou související). Aktuálně se zapracovala úprava dle aktuálního požadavku vlastníka pozemku, společnosti TRIPS, spol. s r.o., která souvisí s trasováním kanalizace a vodovodu, kdy provedení této úpravy bylo "nově" podmínkou pro vydání souhlasu s umístěním stavby. Jsme přesvědčeni, že i pro všechny obyvatele v lokalitě "Na Kukli budeme mít rovněž v brzké době dobrou zprávu v podobě vydaného stavebního povolení.


Přiložený soubor: aimg_20210719_161939207_2.jpg  akoordinacni_situace.pdf 


zpět

Dovolená 2.8. - 6.8.2021

Datum vyvěšení: 18.07.2021

Průvodní text ke zprávě:
Oznamujeme, že ve dnech 2.-6.8.2021 bude OÚ Křenice z důvodu čerpání dovolené uzavřen. Děkujeme za pochopení, OÚ Křenice.


Přiložený soubor:


zpět

OU Křenice dovolená

Datum vyvěšení: 28.06.2021

Průvodní text ke zprávě:
Oznamujeme, že ve dnech 5.-10.7.2021 bude OÚ Křenice z důvodu čerpání dovolené uzavřen. Děkujeme za pochopení, OÚ Křenice.


Přiložený soubor:


zpět

22.07.2021MŠ - Příspěvek na docházku dětí do nestátních předškolních zařízení pro školní rok 2021/2022
přiložený soubor: zadost_prispevek_ms_2021_2022_podminkami_web.pdf 
Důležitý dokument


19.07.2021Veřejná vyhláška U 1365/08 a 1367/08  
přiložený soubor: vyhlaska_18.7._3_.pdf 


19.07.2021Veřejná vyhláška Z 3416/24 a Z 3419/24  
přiložený soubor: vyhlaska_18.7._2_.pdf 


19.07.2021Veřejná vyhláška Z 3107/10  
přiložený soubor: vyhlaska_18.7..pdf 


19.07.2021Autobusové zastávky "V Polníku"
přiložený soubor: img_20210719_161939207_2.jpg  koordinacni_situace.pdf 


18.07.2021Dovolená 2.8. - 6.8.2021
přiložený soubor:


28.06.2021OU Křenice dovolená
přiložený soubor:
Důležitý dokument


© 2012 - 2021 obeckrenice.eu | webdesign eLoading