Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deskaNařízení Veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření

Datum vyvěšení: 23.03.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: anarizeni_veterinarni_spravy_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf 


zpět

KVSS nařízení SVS MVO č. j. SVS2023039975-S, kterým se mění nařízení SVS2023027882-S

Datum vyvěšení: 15.03.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: a20230315081014674.pdf 


zpět

Veřejná vyhláška - Oznámení Z 3122-12, Z 3123 - 12

Datum vyvěšení: 13.03.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_oznameni_z_3122_12_z_3123_12.pdf 


zpět

Veřejná vyhláška - Oznámení Z 3122-11, Z 3123-11

Datum vyvěšení: 13.03.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_oznameni_z_3122_11_z_3123_11.pdf 


zpět

Formulář - sčítací list drůběže a jiných ptáků chovaných v zajetí

Datum vyvěšení: 21.02.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: ascitaci_list_drubeze_a_jinych_ptaku_2023_01_20.doc 


zpět

Mimořádná veterinární opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v katastrálním území BENICE - nařízení pro chovatele drůbeže !!!

Datum vyvěšení: 21.02.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: akvss_narizeni_svs_mvo_c._j._svs_2023_027882_s_k_zamezeni_sireni_nebezpecne_nakazy_aviarni_influenzy.pdf 


zpět

Oznámení o konání veřejném projednání - veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 12.12.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: a20221207091105901.pdf 


zpět

23.03.2023Nařízení Veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření  
přiložený soubor: narizeni_veterinarni_spravy_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf 
Důležitý dokument


15.03.2023KVSS nařízení SVS MVO č. j. SVS2023039975-S, kterým se mění nařízení SVS2023027882-S  
přiložený soubor: 20230315081014674.pdf 


13.03.2023Veřejná vyhláška - Oznámení Z 3122-12, Z 3123 - 12  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_oznameni_z_3122_12_z_3123_12.pdf 


13.03.2023Veřejná vyhláška - Oznámení Z 3122-11, Z 3123-11  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_oznameni_z_3122_11_z_3123_11.pdf 


21.02.2023Formulář - sčítací list drůběže a jiných ptáků chovaných v zajetí  
přiložený soubor: scitaci_list_drubeze_a_jinych_ptaku_2023_01_20.doc 
Důležitý dokument


21.02.2023Mimořádná veterinární opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v katastrálním území BENICE - nařízení pro chovatele drůbeže !!!
přiložený soubor: kvss_narizeni_svs_mvo_c._j._svs_2023_027882_s_k_zamezeni_sireni_nebezpecne_nakazy_aviarni_influenzy.pdf 
Důležitý dokument


12.12.2022Oznámení o konání veřejném projednání - veřejná vyhláška  
přiložený soubor: 20221207091105901.pdf 


© 2012 - 2023 obeckrenice.eu | webdesign eLoading