Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deskaNávrh opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 29.06.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: afinal_opatreni_obecne_povahy_kormoran_final.pdf 


zpět

Kormorán - opatření obecné povahy, veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 29.06.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska.pdf 


zpět

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27

Datum vyvěšení: 28.06.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_vlny_27.pdf 


zpět

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 a o veřejném projednání VVURÚ

Datum vyvěšení: 28.06.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_vlny_26_a_o_verejnem_projednani_vvuru.pdf 


zpět

Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 379429 – opakované veřejné projednání změny Z 379429

Datum vyvěšení: 28.06.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_o_zahajenem_rizeni_o_vydani_zmeny_z_379429_opakovane_verejne_projednani_zmeny_z_379429.pdf 


zpět

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 - opakované veřejné projednání Z 3139/12

Datum vyvěšení: 16.06.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_oznameni_2_.pdf 


zpět

Rozpočtové opatření č.2/2022

Datum vyvěšení: 15.06.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aro_2.pdf 


zpět

29.06.2022Návrh opatření obecné povahy  
přiložený soubor: final_opatreni_obecne_povahy_kormoran_final.pdf 


29.06.2022Kormorán - opatření obecné povahy, veřejná vyhláška  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska.pdf 


28.06.2022Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27  
přiložený soubor: oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_vlny_27.pdf 


28.06.2022Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 a o veřejném projednání VVURÚ  
přiložený soubor: oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_vlny_26_a_o_verejnem_projednani_vvuru.pdf 


28.06.2022Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 379429 – opakované veřejné projednání změny Z 379429  
přiložený soubor: oznameni_o_zahajenem_rizeni_o_vydani_zmeny_z_379429_opakovane_verejne_projednani_zmeny_z_379429.pdf 


16.06.2022Veřejná vyhláška - oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 - opakované veřejné projednání Z 3139/12  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_oznameni_2_.pdf 


15.06.2022Rozpočtové opatření č.2/2022  
přiložený soubor: ro_2.pdf 


© 2012 - 2022 obeckrenice.eu | webdesign eLoading