Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deskaZměny v autobusové dopravě od 1.9.2022

Datum vyvěšení: 29.08.2022

Průvodní text ke zprávě:
Od 1. září 2022 dochází v síti PID ke změnám organizace linek v oblasti Říčanska. V přímé souvislosti pak dochází nejen k úpravě jízdních řádů stávajících autobusových linek (303,366), ale také k zavedení nových autobusových linek (686, 765). Jízdní řády platné od 1.9.2022 naleznete v příloze tohoto sdělení.


Přiložený soubor: a303_linka.pdf  a366_linka.pdf  a686_linka.pdf  a765_linka.pdf 


zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o sspolečném jednání o návrhu změny Z312500

Datum vyvěšení: 28.08.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_oznameni_o_sspolecnem_jednani_o_navrhu_zmeny_z312500.pdf 


zpět

Oznámení o době a místě konání voleb 2022

Datum vyvěšení: 25.08.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.pdf 


zpět

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 2022

Datum vyvěšení: 25.08.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: asvolani_prvniho_zasedani_okrskove_volebni_komise.pdf 


zpět

veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení a vydání změny Z 3810-00

Datum vyvěšení: 23.08.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_oznameni_o_zahajeni_rizeni_a_vydani_zmeny_z_3810_00.pdf 


zpět

veřejná vyhláška - oznámení vlny V celoměstsky významných změn

Datum vyvěšení: 23.08.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_oznameni_vlny_v_celomestsky_vyznamnych_zmen.pdf 


zpět

veřejná vyhláška - oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 14

Datum vyvěšení: 23.08.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_oznameni_o_zahajenem_rizeni_o_vydani_zmeny_vlny_14.pdf 


zpět

29.08.2022Změny v autobusové dopravě od 1.9.2022
přiložený soubor: 303_linka.pdf  366_linka.pdf  686_linka.pdf  765_linka.pdf 
Důležitý dokument


28.08.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o sspolečném jednání o návrhu změny Z312500  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_oznameni_o_sspolecnem_jednani_o_navrhu_zmeny_z312500.pdf 


25.08.2022Oznámení o době a místě konání voleb 2022  
přiložený soubor: oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.pdf 
Důležitý dokument


25.08.2022Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 2022  
přiložený soubor: svolani_prvniho_zasedani_okrskove_volebni_komise.pdf 
Důležitý dokument


23.08.2022veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení a vydání změny Z 3810-00  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_oznameni_o_zahajeni_rizeni_a_vydani_zmeny_z_3810_00.pdf 


23.08.2022veřejná vyhláška - oznámení vlny V celoměstsky významných změn  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_oznameni_vlny_v_celomestsky_vyznamnych_zmen.pdf 


23.08.2022veřejná vyhláška - oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 14  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_oznameni_o_zahajenem_rizeni_o_vydani_zmeny_vlny_14.pdf 


© 2012 - 2022 obeckrenice.eu | webdesign eLoading