Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deskausnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby

Datum vyvěšení: 18.11.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: ausneseni_o_narizeni_1.kola_elektrnicke_drazby.pdf 


zpět

Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 17 se SEA

Datum vyvěšení: 11.11.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avyhlaska_qldzmi_.pdf 


zpět

VV-oznámení-změny vlny 24

Datum vyvěšení: 09.11.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_zmeny_vlny_24.pdf 


zpět

VV-oznámení o vydání změn vlny 12

Datum vyvěšení: 09.11.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_o_vydani_zmen_vlny_12.pdf 


zpět

Sbirka zakonu-176

Datum vyvěšení: 27.10.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: asb_zak_176.pdf 


zpět

VV-oznámení Z 3427-00

Datum vyvěšení: 27.10.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_z_3427_00.pdf 


zpět

zrušení přerušení dodávky elektřiny 2.11.2020

Datum vyvěšení: 26.10.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: azruseni_preruseni_dodavky_elektriny_2.11.2020.pdf 


zpět

18.11.2020usnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby  
přiložený soubor: usneseni_o_narizeni_1.kola_elektrnicke_drazby.pdf 


11.11.2020Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 17 se SEA  
přiložený soubor: vyhlaska_qldzmi_.pdf 


09.11.2020VV-oznámení-změny vlny 24  
přiložený soubor: vv_oznameni_zmeny_vlny_24.pdf 


09.11.2020VV-oznámení o vydání změn vlny 12  
přiložený soubor: vv_oznameni_o_vydani_zmen_vlny_12.pdf 


27.10.2020Sbirka zakonu-176  
přiložený soubor: sb_zak_176.pdf 


27.10.2020VV-oznámení Z 3427-00  
přiložený soubor: vv_oznameni_z_3427_00.pdf 


26.10.2020zrušení přerušení dodávky elektřiny 2.11.2020  
přiložený soubor: zruseni_preruseni_dodavky_elektriny_2.11.2020.pdf 
Důležitý dokument


© 2012 - 2020 obeckrenice.eu | webdesign eLoading