Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deskaInformace - Aglomerační okruh Pacov

Datum vyvěšení: 28.11.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aaglomeracni_okruh_pacov.pdf 


zpět

Obecně závazná vyhláška č.3/2023 o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů

Datum vyvěšení: 08.11.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aozv_3_2023.pdf 


zpět

Obecně závazná vyhláška č.2/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Křenice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Datum vyvěšení: 08.11.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aozv_2_2023.pdf 


zpět

Obecně závazná vyhláška obce Křenice č.1/2023 o místním poplatku ze psů

Datum vyvěšení: 08.11.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aozv_1_2023.pdf 


zpět

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 33 ÚP SÚ HMP

Datum vyvěšení: 05.11.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_oznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_zmen_vlny_33_up_su_hmp.pdf 


zpět

Veřejná vyhláška - Oznámění o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 361800

Datum vyvěšení: 05.11.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_oznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_samostatne_porizovane_zmeny_z_361800.pdf 


zpět

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně projednávané změny Z 361200

Datum vyvěšení: 05.11.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_oznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_samostatne_projednavane_zmeny_z_361200.pdf 


zpět

28.11.2023Informace - Aglomerační okruh Pacov  
přiložený soubor: aglomeracni_okruh_pacov.pdf 


08.11.2023Obecně závazná vyhláška č.3/2023 o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů  
přiložený soubor: ozv_3_2023.pdf 


08.11.2023Obecně závazná vyhláška č.2/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Křenice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů  
přiložený soubor: ozv_2_2023.pdf 


08.11.2023Obecně závazná vyhláška obce Křenice č.1/2023 o místním poplatku ze psů  
přiložený soubor: ozv_1_2023.pdf 


05.11.2023Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 33 ÚP SÚ HMP  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_oznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_zmen_vlny_33_up_su_hmp.pdf 


05.11.2023Veřejná vyhláška - Oznámění o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 361800  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_oznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_samostatne_porizovane_zmeny_z_361800.pdf 


05.11.2023Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně projednávané změny Z 361200  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_oznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_samostatne_projednavane_zmeny_z_361200.pdf 


© 2012 - 2023 obeckrenice.eu | webdesign eLoading