Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deskaPříspěvek rodičům žáků 1.stupně základní školy

Datum vyvěšení: 01.06.2023

Průvodní text ke zprávě:
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Křenice bude oprávněným žadatelům (rodičům žáků 1.třídy), kteří splňují stanovené podmínky (viz. Pravidla), poskytnuta dotace na úhradu zvýšených nákladů spojených s docházkou jejich dítěte do školského zařízení mimo katastr obce Křenice.


Přiložený soubor: aprispevek_zs_pravidla_pro_poskytovani_prispevku_.pdf  aprispevek_zs_verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_dotace_.pdf  aprispevek_zs_zadost_o_poskytnuti_dotace_.pdf 


zpět

sdělení II-101 Úvaly - Říčany

Datum vyvěšení: 17.05.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: asdeleni_ii_101_uvaly_ricany.pdf 


zpět

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 a VVURU

Datum vyvěšení: 09.05.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_o_spolecnem_jednani_o_navrzich_zmen_vlny_11_a_vvuru.pdf 


zpět

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 320514 vlny 14 a vyhodnocení vliv

Datum vyvěšení: 08.05.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_o_konani_opakovaneho_verejneho_projednani_navrhu_zmeny_z_320514_vlny_14_a_vyhodnoceni_vliv.pdf 


zpět

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 357700 ÚP SÚ HMP

Datum vyvěšení: 08.05.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_zmeny_z_357700_up_su_hmp.pdf 


zpět

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 322114 vlny 14 a VVURÚ

Datum vyvěšení: 08.05.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_o_konani_opakovaneho_verejneho_projednani_navrhu_zmeny_z_322114_vlny_14_a_vvuru.pdf 


zpět

Stanovení školského obvodu pro obec Křenice

Datum vyvěšení: 24.04.2023

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: apriloha_1179320574_0_01_oop_stanoveni_skolskeho_obvodu_krenice.pdf 


zpět

01.06.2023Příspěvek rodičům žáků 1.stupně základní školy
přiložený soubor: prispevek_zs_pravidla_pro_poskytovani_prispevku_.pdf  prispevek_zs_verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_dotace_.pdf  prispevek_zs_zadost_o_poskytnuti_dotace_.pdf 


17.05.2023sdělení II-101 Úvaly - Říčany  
přiložený soubor: sdeleni_ii_101_uvaly_ricany.pdf 


09.05.2023Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 a VVURU  
přiložený soubor: oznameni_o_spolecnem_jednani_o_navrzich_zmen_vlny_11_a_vvuru.pdf 


08.05.2023Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 320514 vlny 14 a vyhodnocení vliv  
přiložený soubor: oznameni_o_konani_opakovaneho_verejneho_projednani_navrhu_zmeny_z_320514_vlny_14_a_vyhodnoceni_vliv.pdf 


08.05.2023Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 357700 ÚP SÚ HMP  
přiložený soubor: oznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_zmeny_z_357700_up_su_hmp.pdf 


08.05.2023Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 322114 vlny 14 a VVURÚ  
přiložený soubor: oznameni_o_konani_opakovaneho_verejneho_projednani_navrhu_zmeny_z_322114_vlny_14_a_vvuru.pdf 


24.04.2023Stanovení školského obvodu pro obec Křenice  
přiložený soubor: priloha_1179320574_0_01_oop_stanoveni_skolskeho_obvodu_krenice.pdf 
Důležitý dokument


© 2012 - 2023 obeckrenice.eu | webdesign eLoading