Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deskaUdělení znaku a vlajky obci Křenici

Datum vyvěšení: 22.09.2021

Průvodní text ke zprávě:
Podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, udělil Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2021, 8. volební období R o z h o d n u t í č. 121, znak a vlajku obci Křenice dne 10.9.2021.


Přiložený soubor: akrenice_vitez_2021_vlajka.pdf  akrenice_vitez_2021_znak.pdf  arozhodnuti_c.121_udeleni_symbolu.pdf 


zpět

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Datum vyvěšení: 15.09.2021

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aneznamy_vlastnik.pdf 


zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16

Datum vyvěšení: 08.09.2021

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avyhlaska_8.9.2021_16.pdf 


zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 Z 3527/28, Z 3528/28, Z 3529/28, Z 3530/28, Z 3537/28 a Z 3540/28

Datum vyvěšení: 08.09.2021

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avyhlasky_8.9.2021_28.pdf 


zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 134

Datum vyvěšení: 08.09.2021

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avyhlaska_8.9.21_04.pdf 


zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 3130/12, Z 3161/12 a Z 3173/12 vlny 12

Datum vyvěšení: 08.09.2021

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avyhlaska_8.9.2021.pdf 


zpět

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 03.09.2021

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: adrazebni_vyhlaska.pdf 


zpět

22.09.2021Udělení znaku a vlajky obci Křenici
přiložený soubor: krenice_vitez_2021_vlajka.pdf  krenice_vitez_2021_znak.pdf  rozhodnuti_c.121_udeleni_symbolu.pdf 


15.09.2021Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon  
přiložený soubor: neznamy_vlastnik.pdf 


08.09.2021VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16  
přiložený soubor: vyhlaska_8.9.2021_16.pdf 


08.09.2021VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 Z 3527/28, Z 3528/28, Z 3529/28, Z 3530/28, Z 3537/28 a Z 3540/28  
přiložený soubor: vyhlasky_8.9.2021_28.pdf 


08.09.2021VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 134  
přiložený soubor: vyhlaska_8.9.21_04.pdf 


08.09.2021VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 3130/12, Z 3161/12 a Z 3173/12 vlny 12  
přiložený soubor: vyhlaska_8.9.2021.pdf 


03.09.2021Dražební vyhláška  
přiložený soubor: drazebni_vyhlaska.pdf 


© 2012 - 2021 obeckrenice.eu | webdesign eLoading