Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informační kanál OÚ Křenice u Prahy INFO SMS

INFO SMS je informační kanál, kterým jsou distribuovány všem registrovaným uživatelům důležitá sdělení o dění v obci Křenice u Prahy, konkrétně pak důležité události, plánované odstávky a opravy, pozvánky na kulturní a společenské akce a mnohé další.

Tato sdělení jsou doručovány bezplatně, kdy odesílatel sms zprávy je pojmenován: „Info“ a všechna tato sdělení jsou ve formátu „OU Krenice“ ... text sdělení. Informační zprávy jsou z technických důvodů formulovány vždy bez diakritiky.

Registrace do informačního systému je poskytována na dobu neurčitou, kdy platnou registraci je možno kdykoliv zrušit a to osobním sdělením požadavku na OÚ Křenice.

Pro novou registraci do systému INFO SMS je nutné vyplnit níže uvedený formulář a tento doručit OÚ Křenice.

Informační systém je provozován plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Vaše kontaktní údaje jsou určeny pouze účely obce KŘENICE u Prahy, nikoliv pro účely komerční.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro informační SMS systém obce (Formát PDF)
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro informační SMS systém obce (Formát DOCx)

© 2012 - 2021 obeckrenice.eu | webdesign eLoading