Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Výhlášky
obce

1


územní rozhodnutí pro lokalitu - Na Kukli, V Polníku I., II., III. a U Silničky

Datum vyvěšení: 06.11.2017

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: ur_v_polniku_u_silnicky_na_kukli_str_1.tif  ur_v_polniku_u_silnicky_na_kukli_str_2.tif  ur_v_polniku_u_silnicky_na_kukli_str_3.tif  ur_v_polniku_u_silnicky_na_kukli_str_4.tif  ur_v_polniku_u_silnicky_na_kukli_str_5.tif 


zpět

OZV obce Křenice č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Křenice

Datum vyvěšení: 01.11.2017

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: ozv_obce_krenice_c._1_2017_kterou_se_meni_a_doplnuje_ozv_c._1_2014.pdf 


zpět

VV 12016-noční klid

Datum vyvěšení: 28.09.2016

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: vv_nocni_klid.pdf 


zpět

obecně závazná vyhláška obce Křenice, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad obce Křence

Datum vyvěšení: 01.12.2014

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: vyhlaska_poplatek_za_komunalni_odpad.pdf 


zpět

vyhláška - o závazných částech územního plánu obce Křenice

Datum vyvěšení: 01.01.2013

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: vyhlaska_uzeni_plan.pdf 


zpět

06.11.2017územní rozhodnutí pro lokalitu - Na Kukli, V Polníku I., II., III. a U Silničky  
přiložený soubor: ur_v_polniku_u_silnicky_na_kukli_str_1.tif  ur_v_polniku_u_silnicky_na_kukli_str_2.tif  ur_v_polniku_u_silnicky_na_kukli_str_3.tif  ur_v_polniku_u_silnicky_na_kukli_str_4.tif  ur_v_polniku_u_silnicky_na_kukli_str_5.tif 


01.11.2017OZV obce Křenice č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Křenice  
přiložený soubor: ozv_obce_krenice_c._1_2017_kterou_se_meni_a_doplnuje_ozv_c._1_2014.pdf 


28.09.2016VV 12016-noční klid  
přiložený soubor: vv_nocni_klid.pdf 


01.12.2014obecně závazná vyhláška obce Křenice, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad obce Křence  
přiložený soubor: vyhlaska_poplatek_za_komunalni_odpad.pdf 


01.01.2013vyhláška - o závazných částech územního plánu obce Křenice  
přiložený soubor: vyhlaska_uzeni_plan.pdf 


1
© 2012 - 2021 obeckrenice.eu | webdesign eLoading