Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní
TabuleVýstava panenek v Dubči 1.10-9.10.22

Datum vyvěšení: 22.09.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: vystava_panenek.jpg 


zpět

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 1.10.22

Datum vyvěšení: 19.09.2022

Průvodní text ke zprávě:
Vážení spoluobčané, v sobotu 1.10.2022 od 9:10 do 9:30 proběhne u Koloniálu na návsi Mobilní sběr nebezpečných odpadů. OÚ Křenice


Přiložený soubor: odpad01102022.pdf 


zpět

Bazar dětského a dospělého oblečení, obuvi, hraček, knih a sportovního vybavení 7.-8. října 2022

Datum vyvěšení: 15.09.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: oprava_burza_2022.jpg 


zpět

OTEVŘENÍ PSÍHO PARKU NEDVĚZÍ

Datum vyvěšení: 07.09.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: 20220907144824680_0001.jpg 


zpět

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Datum vyvěšení: 05.09.2022

Průvodní text ke zprávě:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší obce.


Přiložený soubor: brozura_niv.pdf 


zpět

Rozpis fotbalových zápasů SK Křenice - podzim 2022

Datum vyvěšení: 29.08.2022

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: sk_krenice_podzim_2022_1_.xlsx 


zpět

Prohlídka a revize komínů v obci Křenice 2022

Datum vyvěšení: 22.08.2022

Průvodní text ke zprávě:
V příloze naleznete více informací.


Přiložený soubor: kominik_miloslav_mladek_tel._721350993.docx 


zpět

22.09.2022Výstava panenek v Dubči 1.10-9.10.22  
přiložený soubor: vystava_panenek.jpg 


19.09.2022Mobilní sběr nebezpečného odpadu 1.10.22
přiložený soubor: odpad01102022.pdf 


15.09.2022Bazar dětského a dospělého oblečení, obuvi, hraček, knih a sportovního vybavení 7.-8. října 2022  
přiložený soubor: oprava_burza_2022.jpg 


07.09.2022OTEVŘENÍ PSÍHO PARKU NEDVĚZÍ  
přiložený soubor: 20220907144824680_0001.jpg 


05.09.2022Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
přiložený soubor: brozura_niv.pdf 


29.08.2022Rozpis fotbalových zápasů SK Křenice - podzim 2022  
přiložený soubor: sk_krenice_podzim_2022_1_.xlsx 


22.08.2022Prohlídka a revize komínů v obci Křenice 2022
přiložený soubor: kominik_miloslav_mladek_tel._721350993.docx 


© 2012 - 2022 obeckrenice.eu | webdesign eLoading