Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Důležitá
upozornění

22.09.2021
Udělení znaku a vlajky obci Křenici

15.09.2021
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

13.09.2021
V pracovním týdnu od 13.9.2021 do 17.9.2021 budou ze zdravotních důvodů úřední hodiny OÚ Křenice upraveny dle níže uvedeného rozpisu. Dne 13.9.2021 úřední hodiny od 15.00 do 18.00 hod. Dne 15.9.2021 úřední hodiny od 09.00 do 13.00 hod. V případě neodkladných úředních věcí mimo úřední hodiny volejte +420 604 246 476, děkujeme za pochopení, OÚ Křenice.

08.09.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 3130/12, Z 3161/12 a Z 3173/12 vlny 12

08.09.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04

08.09.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 Z 3527/28, Z 3528/28, Z 3529/28, Z 3530/28, Z 3537/28 a Z 3540/28

08.09.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16

03.09.2021
Dražební vyhláška

25.08.2021
Oznámení o zahájení územního řízení II/101 Úvaly - Říčany

24.08.2021
Veřejná vyhláška Z 3717/00Všechny příspěvky

© 2012 - 2021 obeckrenice.eu | webdesign eLoading