Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Ustavující zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


oznámení-kanalizační řád stokové sítě Družstva Křenice

Datum vyvěšení: 10.06.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_kanalizacni_rad_stokove_site_druzstva_krenice.pdf 


zpět

odstávka elektřiny 13.6.2019

Datum vyvěšení: 05.06.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: a20190605111547203.pdf 


zpět

Plán uzavírek obce Sibřina a Stupice - silnice třídy III_

Datum vyvěšení: 05.06.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aplan_uzavirek_obce_sibrina_a_stupice_silnice_tridy_iii_.pdf 


zpět

VV-opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 22.05.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_opatreni_obecne_povahy.pdf 


zpět

VV-daň z nemovitých věcí na rok 2019

Datum vyvěšení: 29.04.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_dan_z_nemovitych_veci_na_rok_2019.pdf 


zpět

dražební vyhláška OK D_190001

Datum vyvěšení: 29.04.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: adrazebni_vyhlaska_ok_d_190001.pdf 


zpět

VV-uzemní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy

Datum vyvěšení: 10.04.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_uzemni_plan_pro_prahu.pdf 


zpět

10.06.2019oznámení-kanalizační řád stokové sítě Družstva Křenice  
přiložený soubor: oznameni_kanalizacni_rad_stokove_site_druzstva_krenice.pdf 


05.06.2019odstávka elektřiny 13.6.2019  
přiložený soubor: 20190605111547203.pdf 
Důležitý dokument


05.06.2019Plán uzavírek obce Sibřina a Stupice - silnice třídy III_  
přiložený soubor: plan_uzavirek_obce_sibrina_a_stupice_silnice_tridy_iii_.pdf 
Důležitý dokument


22.05.2019VV-opatření obecné povahy  
přiložený soubor: vv_opatreni_obecne_povahy.pdf 


29.04.2019VV-daň z nemovitých věcí na rok 2019  
přiložený soubor: vv_dan_z_nemovitych_veci_na_rok_2019.pdf 


29.04.2019dražební vyhláška OK D_190001  
přiložený soubor: drazebni_vyhlaska_ok_d_190001.pdf 


10.04.2019VV-uzemní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy  
přiložený soubor: vv_uzemni_plan_pro_prahu.pdf 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© 2012 - 2019 obeckrenice.eu | webdesign eLoading