Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby

Úřední
e-deska

1 2 3 4 5 6 7 8


zákaz zalévání

Datum vyvěšení: 07.08.2018

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoop_zakaz_zalevani.pdf 


zpět

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Křenice, která se bude konat: 29.6.2108 od 8:00 do 12:00

Datum vyvěšení: 11.06.2018

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: ainformace_o_planovanem_preruseni_dodavky_elektriny.pdf 


zpět

Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (MPP) a VVURÚ

Datum vyvěšení: 11.06.2018

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_o_spolecnem_jednani_o_navrhu_up_hl._m._prahy_mpp_a_vvuru.pdf 


zpět

Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy

Datum vyvěšení: 11.06.2018

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: azaslani_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_aktualizace_c._3_zasad_uzemniho_rozvoje_hl.m._prahy.pdf 


zpět

oznámení o zahájení řízení-kanalizační řád TRIPS, spol. s r.o.

Datum vyvěšení: 01.06.2018

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_o_zahajeni_rizeni_kanalizacni_rad_trips_spol._s_r.o..pdf 


zpět

výzva-kandidát na pozici přísedícího soudu

Datum vyvěšení: 01.06.2018

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avyzva_kandidat_na_pozici_prisediciho_soudu.pdf 


zpět

VV-tranzit-opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 28.05.2018

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_tranzit.pdf 


zpět

07.08.2018zákaz zalévání  
přiložený soubor: oop_zakaz_zalevani.pdf 
Důležitý dokument


11.06.2018INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Křenice, která se bude konat: 29.6.2108 od 8:00 do 12:00  
přiložený soubor: informace_o_planovanem_preruseni_dodavky_elektriny.pdf 
Důležitý dokument


11.06.2018Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (MPP) a VVURÚ  
přiložený soubor: oznameni_o_spolecnem_jednani_o_navrhu_up_hl._m._prahy_mpp_a_vvuru.pdf 


11.06.2018Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy  
přiložený soubor: zaslani_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_aktualizace_c._3_zasad_uzemniho_rozvoje_hl.m._prahy.pdf 


01.06.2018oznámení o zahájení řízení-kanalizační řád TRIPS, spol. s r.o.  
přiložený soubor: oznameni_o_zahajeni_rizeni_kanalizacni_rad_trips_spol._s_r.o..pdf 


01.06.2018výzva-kandidát na pozici přísedícího soudu  
přiložený soubor: vyzva_kandidat_na_pozici_prisediciho_soudu.pdf 


28.05.2018VV-tranzit-opatření obecné povahy  
přiložený soubor: vv_tranzit.pdf 
Důležitý dokument


1 2 3 4 5 6 7 8
© 2012 - 2018 obeckrenice.eu | webdesign eLoading