Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby

Úřední
e-deska

1 2 3 4 5


prodej známek na rok 2018

Datum vyvěšení: 13.12.2017

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: ainfo_o_znamkach.docx 


zpět

dražební vyhláška - nemovité věci

Datum vyvěšení: 29.11.2017

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: adrazebni_vyhlaska_neovitych_veci.pdf 


zpět

rozpočtové opatření č.4/2017

Datum vyvěšení: 31.10.2017

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: arozpoctove_opatreni_c.4_2017.pdf 


zpět

VV - o možnosti převzít písemnost-usnesení o ustanovení opatrovníka- pí. Majerská

Datum vyvěšení: 30.10.2017

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_o_moznosti_prevzit_pisemnot_usneseni_o_ustanoveni_opatrovnika.pdf 


zpět

VV-oznámení-návrh změny č.2 ÚP Říčan

Datum vyvěšení: 18.10.2017

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_navrh_zmeny_c.2_up_rican.pdf 


zpět

VV-oznámení-aktualizace č.2 zásad územního rozvoje hl.m.Prahy

Datum vyvěšení: 02.10.2017

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_aktualizace_c.2_zasad_uzemniho_rozvoje_hl.m.prahy.pdf 


zpět

rozpočtové opatření č.3/2017

Datum vyvěšení: 15.09.2017

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aozpoctove_opatreni_c.3_2017.pdf 


zpět

13.12.2017prodej známek na rok 2018  
přiložený soubor: info_o_znamkach.docx 
Důležitý dokument


29.11.2017dražební vyhláška - nemovité věci  
přiložený soubor: drazebni_vyhlaska_neovitych_veci.pdf 


31.10.2017rozpočtové opatření č.4/2017  
přiložený soubor: rozpoctove_opatreni_c.4_2017.pdf 


30.10.2017VV - o možnosti převzít písemnost-usnesení o ustanovení opatrovníka- pí. Majerská  
přiložený soubor: vv_o_moznosti_prevzit_pisemnot_usneseni_o_ustanoveni_opatrovnika.pdf 


18.10.2017VV-oznámení-návrh změny č.2 ÚP Říčan  
přiložený soubor: vv_oznameni_navrh_zmeny_c.2_up_rican.pdf 


02.10.2017VV-oznámení-aktualizace č.2 zásad územního rozvoje hl.m.Prahy  
přiložený soubor: vv_oznameni_aktualizace_c.2_zasad_uzemniho_rozvoje_hl.m.prahy.pdf 
Sejmuto dne: 13.11.2017

15.09.2017rozpočtové opatření č.3/2017  
přiložený soubor: ozpoctove_opatreni_c.3_2017.pdf 
Důležitý dokument


1 2 3 4 5
© 2012 - 2018 obeckrenice.eu | webdesign eLoading