Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Ustavující zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


VV-oznámení-vlna 05 úpravy-ÚP Praha

Datum vyvěšení: 09.07.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_vlna_05_upravy_up_praha.pdf 


zpět

VV-oznámení-vlna 03 úpravy-ÚP Praha

Datum vyvěšení: 09.07.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_vlna_03_upravy_up_praha.pdf 


zpět

VV-oznámení-Z 2600-00-ÚP Praha

Datum vyvěšení: 07.07.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_z_2600_00_up_praha.pdf 


zpět

dražební vyhláška OK D 190001

Datum vyvěšení: 17.06.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: adrazebni_vyhlaska_okd_190001.pdf 


zpět

uzavírka Sibřina

Datum vyvěšení: 10.06.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: auzavirka_sibrina.pdf 


zpět

oznámení-kanalizační řád stokové sítě Družstva Křenice

Datum vyvěšení: 10.06.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: aoznameni_kanalizacni_rad_stokove_site_druzstva_krenice.pdf 


zpět

odstávka elektřiny 13.6.2019

Datum vyvěšení: 05.06.2019

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: a20190605111547203.pdf 


zpět

09.07.2019VV-oznámení-vlna 05 úpravy-ÚP Praha  
přiložený soubor: vv_oznameni_vlna_05_upravy_up_praha.pdf 


09.07.2019VV-oznámení-vlna 03 úpravy-ÚP Praha  
přiložený soubor: vv_oznameni_vlna_03_upravy_up_praha.pdf 


07.07.2019VV-oznámení-Z 2600-00-ÚP Praha  
přiložený soubor: vv_oznameni_z_2600_00_up_praha.pdf 


17.06.2019dražební vyhláška OK D 190001  
přiložený soubor: drazebni_vyhlaska_okd_190001.pdf 


10.06.2019uzavírka Sibřina  
přiložený soubor: uzavirka_sibrina.pdf 


10.06.2019oznámení-kanalizační řád stokové sítě Družstva Křenice  
přiložený soubor: oznameni_kanalizacni_rad_stokove_site_druzstva_krenice.pdf 


05.06.2019odstávka elektřiny 13.6.2019  
přiložený soubor: 20190605111547203.pdf 
Důležitý dokument


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
© 2012 - 2019 obeckrenice.eu | webdesign eLoading