Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule Archiv Rozpočty Volby Ustavující zasedání zastupitelstva

Úřední
e-deskaVeřejná vyhláška - uzavírka Sibřina - Říčanská

Datum vyvěšení: 22.07.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_uzavirka_sibrina_ricanska.pdf 


zpět

Veřejná vyhláška - Chodníky cyklostezky - Sibřina Stupice

Datum vyvěšení: 22.07.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: averejna_vyhlaska_chodniky_cyklostezky_sibrina_stupice.pdf 


zpět

VV-oznámení U 954-02, U 1172-02, U 1268-02, U 1270-02, U 1280-02, U 1284-02, U 1289-02, U 1300-02, U 1306-02

Datum vyvěšení: 12.06.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_u_954_02_u_1172_02_u_1268_02_u_1270_02_u_1280_02_u_1284_02_u_1289_02_u_1300_02_u_1306_02.pdf 


zpět

VV-oznámení Z3327-19, Z 3328-19, Z 3344-19, Z 3349-19, Z 3365-19

Datum vyvěšení: 12.06.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_z3327_19_z_3328_19_z_3344_19_z_3349_19_z_3365_19.pdf 


zpět

VV-oznámení Z 1424-07

Datum vyvěšení: 12.06.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_z_1424_07.pdf 


zpět

rozhodnutí-kanalizační řád stokové sítě-Ekologická Křenice

Datum vyvěšení: 08.06.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: arozhodnuti_kanalizacni_rad_stokove_site_ekologicka_krenice.pdf 


zpět

VV-oznámení U 1361-06

Datum vyvěšení: 08.06.2020

Průvodní text ke zprávě:


Přiložený soubor: avv_oznameni_u_1361_06.pdf 


zpět

22.07.2020Veřejná vyhláška - uzavírka Sibřina - Říčanská  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_uzavirka_sibrina_ricanska.pdf 


22.07.2020Veřejná vyhláška - Chodníky cyklostezky - Sibřina Stupice  
přiložený soubor: verejna_vyhlaska_chodniky_cyklostezky_sibrina_stupice.pdf 


12.06.2020VV-oznámení U 954-02, U 1172-02, U 1268-02, U 1270-02, U 1280-02, U 1284-02, U 1289-02, U 1300-02, U 1306-02  
přiložený soubor: vv_oznameni_u_954_02_u_1172_02_u_1268_02_u_1270_02_u_1280_02_u_1284_02_u_1289_02_u_1300_02_u_1306_02.pdf 


12.06.2020VV-oznámení Z3327-19, Z 3328-19, Z 3344-19, Z 3349-19, Z 3365-19  
přiložený soubor: vv_oznameni_z3327_19_z_3328_19_z_3344_19_z_3349_19_z_3365_19.pdf 


12.06.2020VV-oznámení Z 1424-07  
přiložený soubor: vv_oznameni_z_1424_07.pdf 


08.06.2020rozhodnutí-kanalizační řád stokové sítě-Ekologická Křenice  
přiložený soubor: rozhodnuti_kanalizacni_rad_stokove_site_ekologicka_krenice.pdf 


08.06.2020VV-oznámení U 1361-06  
přiložený soubor: vv_oznameni_u_1361_06.pdf 


© 2012 - 2020 obeckrenice.eu | webdesign eLoading