Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

  • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
  • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Informativní tabule

Aktualita ze dne 13.01.2017

Text aktuality:
letní přímestský sportovní tábor s angličtinou

13.01.2017
Aktualita ze dne 27.12.2016

Text aktuality:
silvestr 2016/2017

27.12.2016
Aktualita ze dne 07.12.2016

Text aktuality:
vánoční zpívání koled 2016

07.12.2016

Vyhlášky obce

Upozornění ze dne 01.04.2015

Text upozornění:
obecně závazná vyhláška obce Křenice, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad obce Křence

01.04.2015
Upozornění ze dne 01.12.2014

Text upozornění:
obecně závazná vyhláška obce Křenice, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad obce Křence

01.12.2014
Upozornění ze dne 01.01.2013

Text upozornění:
poplatek za komunální odpad

01.01.2013

Aktuality v obci

Aktualita ze dne 20.02.2017

Text aktuality:
ZCZC 627 VMCZ92 RPSC 171855 ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE** ================================================================= Vydáno: pátek 17.02.2017, 19:55 SEČ (18:55 UTC) Pro území: Středočeský kraj ================================================================= SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví. Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jana Hujslová Distribuce: S, NNNN ############################################################# This message is sent to you because you are subscribed to the mailing list . To unsubscribe, E-mail to: To switch to the DIGEST mode, E-mail to To switch to the INDEX mode, E-mail to Send administrative queries to =

20.02.2017
Aktualita ze dne 15.02.2017

Text aktuality:
ZCZC 190 VMCZ92 RPSC 150948 VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10 ================================================================= Vydáno: středa 15.02.2017, 10:48 SEČ (09:48 UTC) Pro území: Středočeský kraj ================================================================= Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi. cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html. Informace pro veřejnost: Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem. Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Rosa Distribuce: S, NNNN ############################################################# This message is sent to you because you are subscribed to the mailing list . To unsubscribe, E-mail to: To switch to the DIGEST mode, E-mail to To switch to the INDEX mode, E-mail to Send administrative queries to =

15.02.2017
Aktualita ze dne 01.06.2015

Text aktuality:
Nová fotogalerie: Dětský den 2015 - Křenice

01.06.2015

Důležitá upozornění

Upozornění ze dne 13.02.2017

Text upozornění:
odstávka elektřiny

13.02.2017
Upozornění ze dne 03.02.2017

Text upozornění:
VV- pí. Kaiseršotová

03.02.2017
Upozornění ze dne 01.02.2017

Text upozornění:
dražební vyhláška - nemovité věci

01.02.2017
líbil se Vám dětský den 2016 - PIRÁTI - ve Křenici? (prosíme o komentáře kladné i záporné do sekce DISKUSE) DĚKUJEM
ANO 46.4%
NE 53.6%
© 2012 obeckrenice.eu | webdesign eLoading